Nieuws

Wát een rare tijden zitten we toch in....


We hebben nog geen week, geen dag gehad dat het voltallige team op school was. Dagelijks moeten mensen zich afmelden omdat de "corona-richtlijnen" dat voorschrijven. We bereiden ons daarom voor op het geven van thuisonderwijs aan één of meerdere groepen op het moment dat we het in de school écht niet meer kunnen opvangen.  Ouders én leerlingen hebben daarover deze brief ontvangen.