Entree in het Bolwerk

In samenwerking met Scalda verzorgen wij voor leerlingen (vanaf 16 jaar) die daartoe in staat worden geacht een Entree-opleiding. Dat is een opleiding die toeleidt naar een MBO-niveau 1 diploma.


Deze groep ontvangt twee dagen theorieonderwijs in onze school, loopt twee dagen stage (430 uur in een jaar) en volgt één dag per week onderwijs in Scalda (de vakken behorend bij het gekozen profiel).


Welke leerlingen worden tot dit traject toegelaten? Dat zijn de kinderen die zich in goed verlopen stages bewezen hebben én zij dienen de vakken Nederlands en Rekenen/wiskunde op niveau 2F aan te kunnen.


Na afronding van dit traject kunnen leerlingen hun onderwijsloopbaan bij ons vervolgen, uitstromen richting werk óf richting Scalda voor een niveau 2-opleiding.