Vakken

Binnen Het Bolwerk kennen we een tweedeling in vakken: theorie en praktijk. Deze onderdelen worden in een afwisselend rooster dagelijks tussen 8.30 en 14.30 uur aangeboden.

 

De volgende theoretische vakken worden aangeboden:

 

Nederlandse taal (technisch en begrijpend lezen, spelling, grammatica en woordenschat)

Rekenen/wiskunde

Engels

Cultuur en maatschappij/Burgerschap

Praktijk en loopbaan

ICT

Sociale vaardigheden

Verkeersonderwijs (Het Bolwerk is deelnemer aan het VEVO project van de ROVZ)

 

De praktijkvakken in de onderbouw omvatten:

 

Houtbewerking

Metaalbewerking

Tuinbouw

Consumptief

Voorbereiding op zelfstandigheid ("woonkamer")

Creatief

 

Vanaf klas drie wordt een profiel gekozen. Binnen de profielen worden de volgende praktijkvakken (al dan niet voor een certificaat) aangeboden (naast de vakken die hierboven zijn beschreven):

 

Houtbewerking/banktimmeren (certificaatopleiding)

Lassen MIG/MAG (NIL-diploma MBO niveau 1)

VCA (certificaatopleiding)

Werken in de metaal

Werken in de detailhandel (certificaatopleiding)

Werken in de keuken (certificaatopleiding)

Werken in de keuken + (certificaatopleiding)

Sociale hygiëne (certificaatopleiding)

Werken in het groen (sva 1 en 2-certificaten)

Verzorging (uiterlijke verzorging, kinderverzorging) 

Autopoets

 

U kunt hier meer info over de profielkeuzes vinden