Praktijkschool Het Bolwerk

Praktijkschool Het Bolwerk, prachtig gelegen in de Middelburgse Erasmuswijk.

In een voor onze vorm van onderwijs uitermate geschikt en optimaal geoutilleerd gebouw bereiden wij onze leerlingen voor op hun rol in de maatschappij: zowel op die baan áls op een stuk zelfstandigheid. 

 

Praktijkonderwijs is een boeiende vorm van onderwijs, kinderen die zijn aangewezen op praktijkonderwijs krijgen hier de aandacht die ze verdienen: in kleine groepen werken aan theoretische én praktische vaardigheden in diverse sectoren. 

Middels het gebruik van een ESF-subsidie (i.s.m. Arbeidsmarktregio Zeeland en de Zeeuwse Stichting Maatwerk) wordt de kans op duurzame arbeid voor onze leerlingen vergroot.